De afgelopen jaren mag de Hortus zich verheugen in een toename van  het aantal bezoekers. Dat is voor onze organisatie toch een beetje de kroon op het werk voor de grote hoeveelheid werk welke wij jaarlijks verrichten.

Deze toename van bezoekers  geeft aan de mensen in het tuinhuisje extra werkdruk ervaren  waardoor bezoekers soms wat ongeduldig worden.

Om een betere doorstroming te bevorderen heeft het bestuur gemeend een aantal wijzigingen bij de entree te moeten doorvoeren. De bezoekers behoeven zich nu niet meer in het kantoortje te melden doch worden aan het loket voorzien van tekst en uitleg en de bijhorende tickets.

Bijgaande foto geeft een impressie van de veranderingen. Hier zijn Willem Castricum, Dielof Hollander en Gerard Beentjes druk doende met de aanpassingen. Al met al toch een behoorlijke klus.