Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari j.l. heeft de Hortus uit handen van de Burgemeester, de heer Toon Mans, de GEMEENTELIJKE EREPENNING  ontvangen.

Tijdens deze drukbezochte receptie vertelde de Burgemeester dat het gemeentebestuur het een mooi gebaar zou vinden om bij het begin van het 90 jarig jubileumjaar van de Hortus, zij het leuk zouden vinden om bestuur en vrijwilligers  eens extra in het zonnetje te zetten.

De tuin, zo vertelde hij is een visitekaartje voor de Gemeente Castricum en voor de dorpskern Limmen in het bijzonder.

Uiteraard stelt het bestuur van de Hortus deze geste enorm op prijs.

De Gemeentelijke Erepenning