Donateur of sponsor worden van de Hortus Bulborum

De Hortus Bulborum is een stichting die funtioneert met vrijwilligers.

Ook al wordt zeer veel werk gedaan door deze vrijwilligers, dan nog zijn er de nodige kosten welke moeten worden betaald zoals landhuur, verzorging gewassen, drogen van de bollen, het geven van temperatuurbehandelingen door derden, het pellen van de tulpen en niet te vergeten het gebruik van organische mest etc. Al met al zijn deze kosten dermate hoog dat de stichting niet kan bestaan zonder de hulp van donateurs en sponsors. Als u het belangrijk vind wat de Stichting Hortus Bulborum doet om het erfgoed in stand te houden en tevens ook nog kan blijven dienen als genenbank dan kan u via het onderstaande formulier u aanmelden als donateur en of sponsor.