Word vriend van de Hortus

De Hortus Bulborum is een stichting die functioneert met vrijwilligers. Ook al wordt zeer veel werk gedaan door deze vrijwilligers, dan nog zijn er de nodige kosten welke moeten worden betaald zoals landhuur,verzorging van de gewassen,drogen en pellen van de bollen, het geven van temperatuurbehandelingen door ons en door derden en niet te vergeten landbewerking, drainage,het gebruik van organische mest, het inzaaien met de noodzakelijke groenbemesters etc.. Naast de inkomsten uit de entreegelden en de verkoop van onze historische bloembollen kan de stichting niet bestaan zonder de hulp van onze club.

“Vrienden van de Hortus Bulborum”

De vriendenclub bestaat uit:

  • Hoofdsponsors
  • Sponsors van een bloembol
  • Donateurs
  • Sponsors

Als u het belangrijk vind wat de Stichting Hortus Bulborum doet om het erfgoed in stand te houden en tevens ook nog kan blijven dienen als genenbank voor het bloembollenvak word dan “Vriend van de Hortus Bulborum” en vul onderstaand formulier in en meld u aan als hoofdsponsor, sponsor van een bloembol, donateur of sponsor voor een door u te bepalen bedrag.

De gegevens voor het “sponsoren van een bloembol” en voor “donateur/sponsor”treft u aan bij volgende kopjes op de website.

Hoofdsponsor bent u reeds voor €450,00 per jaar. Uw naam wordt dan vermeld op onze website en bij de entree van onze tuin en is voor iedere bezoeker goed zichtbaar. Bovendien ontvangt u ieder jaar 2 gratis doorlopende toegangsbewijzen.