Er is weer veel gebeurd deze winter op onze tuin. Wij hebben o.a. kavel 8 eens flink aangepakt.

De bloembollen geteeld op deze kavel bleven altijd achter bij de rest. De reden was dat dit zand fijner van structuur was, waardoor de grond harder wordt en minder vocht doorlaat. We hebben deze kavel nu “bezand”. Dit is nieuw zand aanbrengen en vermengen met het oude . Hierdoor wordt de structuur beduidend beter. Vervolgens is het land ingezaaid met Gerst en afgedekt met een lekker laagje mest. Rond de opening van de Hortus zal hier een mooie groene waas aanwezig zijn.

Door al dat transport ontstonden er op ons rijpad flinke kuilen. Ook dit is aangepakt middels gelijk schuiven van de grond en inzaaien met gras. Om het stuiven tegen te gaan hebben we een strodek aangebracht. Bezoekers worden straks ontvangen op “een bedje”van stro.