Gezien de uitzonderlijke situatie rondom  de verspreiding van het CORONA
virus heeft ons bestuur moeten besluiten dat de OFFICIëLE OPENING van de
Hortus Bulborum 3 APRIL 2020 geen doorgang kan vinden.

Wij betreuren dit ten zeerste.