In het voorjaar van 2020 hebben verschillende belangrijke tuinbladen uitvoerig aandacht geschonken aan het unieke karakter van de Hortus Bulborum.

In het maart nummer van “THE GARDEN”, het officiële orgaan van de Royal Horticle Society, heeft Clare Foster een prachtig stuk geschreven over de Hortus. Ondersteund door fotografie van de bekende fotograaf Richard Bloom is dit een “bloemrijk” geheel geworden.

Ook in het April nummer van GROEI&BLOEI wordt uitgebreid stilgestaan bij de schoonheid van de Hortus, Hoofdredacteur Jasker Kamp schreef er het volgende over: “De Hortus Bulborum is te vergelijken met het Rijksmuseum in Amsterdam. In Limmen vind je historische Nederlandse bollenkunst. Dat zijn grote woorden, ik weet het, maar in dit geval durf ik dat aan. Alleen de rijen bij de ingang in Limmen zijn wat korter dan die in Amsterdam.
Ga daar dus heen want zoals Nicolien van Doorn het in haar stuk terecht omschrijft: het is een magische plek.”

Het April nummer van LANDLEVEN besteed uitgebreid aandacht aan onze narcissen collectie.

Door de toevoeging van de collectie van “Oranje Pastor” Paul Vlaar aan de bestaande collectie is dit een omvangrijk geheel.

In het maanblad PLUS besteed Hella van der Wijst aandacht aan onze tuin.

In de rubriek WANDELEN MET HELLA combineert zij een bezoek aan de Hortus met een leuke wandeling door het dorp Limmen.